De fleste tilfeller av hjertestans skjer hjemme. Da er det viktig at de som er nærmest kan gjenkjenne hjertestans, varsle 113 og starte hjertelungeredning. God hjertelungeredning før ambulanse kommer mer enn dobler sjansen for å overleve. Ved å delta på kurs skaper dere trygghet for hverandre. Regelmessig trening gir økt kunnskap, ferdighet og mestring i hjertelungeredning.